Vítejte na internetových stránkách Setkání tesařů,

pravidelné akce, na které se setkávají příznivci tesařského řemesla v jeho staré podobě.

Zveme vás na letošní setkání, které se uskuteční

v pátek 2., až neděli 4. června 2017

v Trstěnici u Litomyšle, č.p. 56

Hlavní náplní setkání bude výroba stěnových klád pro opravu roubených stěn polygonální stodoly z usedlosti č.p. 41 v Trstěnici u Litomyšle. Oprava polygonální stodoly je součástí rozsáhlého projektu obnovy a prezentace vybraných stavebních památek v okolí Litomyšle, který zaštiťuje Institut lidového kulturního dědictví z Litomyšle.

ZÁZEMÍ: K dispozici je zázemí usedlosti č.p. 56. Pro aktivní účastníky je připraveno občerstvení během celé akce. Ubytování pro účastníky je zajištěno ve zrekonstruovaném objektu bývalé fary v Trstenici; spacáky berte vlastní.

Vezměte s sebou nářadí, potřebné k výrobě trámů otesáváním kulatiny. A samozřejmě veškeré nářadí, které chcete jen ukázat, či o jehož údržbě a funkci se chcete poradit.

PROSÍME ÚČASTNÍKY, ABY SE ve vlastním zájmu OHLÁSILI na e-mailu SetkaniTesaru@gmail.com, nebo na telefonu 608 107 398 (stačí SMS) - potřebujeme mít alespoň přibližnou představu o počtu účastníků, minimálně kvůli slíbenému občerstvení. Ohlášení ale vůbec není podmínkou účasti, všichni jsou vítáni.

Veškeré připomínky k těmto stránkám a k akci samotné posílejte na e-mail SetkaniTesaru@gmail.com.

Věříme, že letošní setkání proběhne, stejně jako v minulých letech, v příjemné kolegiální atmosféře.

Na shledanou se těší

pořadatelé